Giới thiệu Quán Xưa CVA
Bạn Nguyễn lương Bình trình bầy tại Hội Ngộ 2003 ở Nam California

Mời xem video:hình kỷ niệm họp mặt 2003 tại Nam Cali


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------